ธนาคารพํฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมออกบูธในงาน “กยศ.พี่ช่วยน้อง” กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก           นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง กระทรวงศึกษาธิการ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.กระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูธธนาคาร โดยมีนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ และ นายวรมิตร ครุตโต รองกรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด        เมื่อเร็วๆนี้