22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง : บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด พร้อมหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแถลงข่าว “มหกรรมชี้ช่องรวยเชียงใหม่ 2013” สุดยอดงานเจรจาธุรกิจใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ นำโดย คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด และเจ้าของสถานีโทรทัศน์ Smart SME Channel ทีวีชี้ช่องรวย 24 ชั่วโมง, คุณธนพัฒน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการภาค 1 สายธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), คุณนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, คุณขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ และผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมผนึกพลังประกาศความพร้อมของงานมหกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจและเข้าถึงแหล่งการลงทุนมากที่สุด “มหกรรมชี้ช่องรวยเชียงใหม่ 2013” ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ในวันที่ 30 สิงหาคม –  1 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้