นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมบูธธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ในงาน " CCO-MOF สัญจรครั้งที่ 1 ประจำปี 2556" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เน้นสร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชนรูปแบบใหม่  โดยนายนริศ ชัยสูตร  ประธานกรรมการ และนางสาวปาริฉัตร   เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต ให้คำปรึกษาแนะนำ   ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จ.นครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้