ฟังอธิบดีแจงโครงการ SMEs Pro-active Programในรายการ SME ตอบโจทย์ ทางช่อง Smart SME  ทรูวิชั่นส์ 25วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
เวลา 20.00-21.00 น.  รายการ SME ตอบโจทย์  ทางช่อง Smart SME  ทรูวิชั่นส์ 25  พบกับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ ที่จะมาพูดถึงโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม   “SMEs Pro-active Program” ที่ช่วยสร้างศักยภาพและขยายช่องทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศได้อย่างไร