นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ประธานเปิดงานสัมมนา“การเงิน-บัญชี-ภาษี เรื่องที่ SMEs ต้องรู้” เดินสายให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านบัญชีการเงินและภาษี ให้พบทางออกในการแก้ปัญหาธุรกิจแบบตรงจุด ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด จ.สระแก้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้